POCZTÓWKI
Reprinty pocztówek wydanych
na początku XX wieku
Dawne widoki Ostrowa
Wielowidokowa: Teatr Miejski, Urząd Celny, gimnazjum męskie, gimnazjum żeńskie, sąd i więzienie, nowy kościół katolicki, koszary piechoty, koszary ułanów. Cena 0,50 zł

3 widoki: fragment Rynku z nieistniejącą kolumną zwycięstwa, park – tzw. Helgolandka oraz kościół ewangelicki – obecnie NMP.
Cena 0,50 zł

Dawny kościół katolicki (dziś nieistniejący) rozebrany w 1906 roku.
Cena 0,50 zł

Kościół katolicki (dzisiejsza konkatedra) wybudowany w latach 1905 – 1907.
Cena 0,50 zł

Gimnazjum Męskie (dziś I LO) otwarte w 1845 roku.
Cena 0,50 zł

Widok ul. Kościuszki w Ostrowie Wielkopolskim.
Cena 0,50 zł

Ul. Kolejowa w Ostrowie. Pasaż "Pod filarami".
Cena 0,50 zł

Poczta w Ostrowie z 1886 roku.
Cena 0,50 zł

Dawni właściciele Ostrowa
Opracowanie graficzne Józef Bendziecha


Jan Jerzy Przebendowski (1639 – 1729) .
Cena 1,50 zł

Franciszek Bieliński (ok. 1683 – 1766) .
Cena 1,50 zł

Michał Hieronim Radziwiłł (1744 – 1831) .
Cena 1,50 zł

Antoni Radziwiłł (1755 – 1833) .
Cena 1,50 zł