NOWOŚCI WYDAWNICZE
Artur Fryz
klatka schodowa kieszeń minotauraTo najnowszy zbiór wierszy Artura Fryza,
który ukazał się jako 44 tom Serii Biblioteki Ostrowskiej, pod redakcją Witolda Banacha.


Cena 10.50,-To najnowszy album przygotowany przez Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego według pomysłu i autorstwa Witolda Banacha, w opracowaniu graficznym Piotra Łopatki.
Publikacja zawiera opis 39 miejscowości, ponad 350 ilustracji: dawne pocztówki, unikatowe fotografie, obrazy, stare mapy, przedmioty - świadectwa historii miejscowości i losów ich mieszkańców.
Ekskluzywne wydawnictwo o objętości ponad 120 stron w twardej oprawie.

Cena 75.60,-

Witold Banach
Ostrowska Nostalgia. Ilustrowane szkice o dawnym Ostrowie WielkopolskimTo najnowszy album przygotowany przez Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego według pomysłu i autorstwa Witolda Banacha, w opracowaniu graficznym Piotra Łopatki.
Niezwykła podróż w czasie przez utracone pejzaże miasta, kórego już nie ma.
Ponad 500 ilustracji: dawne pocztówki, unikalne fotografie, obrazy, stare mapy, dokumenty, przedmioty, które służyły w życiu codziennym mieszkańcom Ostrowa.
Ekskluzywne wydawnictwo o objętości ponad 120 kolorowych stron w twardej oprawie.

Cena 73.50,-
NAKŁAD WYCZERPANY

Witold Banach
Katalog prasy ostrowskiej 1852-1989. Od początku istnienia do „czwartej ostrowskiej”Katalog ukazuje dzieje prasy ostrowskiej. Jej początki sięgają połowy XIX wieku i zbiegają się z przełomem kulturalnym jaki w tym czasie dokonał się w naszym mieście. Publikacja prezentuje pisma dobrze znane i te mniej rozpoznawalne. Leksykon doprowadzono do przełomu roku 1989 i jego prasowych zwiastunów w Ostrowie. Jest najpełniejszym z dotychczasowych spisów ostrowskich tytułów do 1989 roku.

Cena 14.70,- zł

Wojciech Gawłowski
"Lunapark nieśmiertelności"Najnowszy zbiór poezji ostrowskiego poety, który ukazał się jako 60. tom Biblioteki „Toposu” – dwumiesięcznika literackiego.

Cena 10.50,- zł

Witold Banach, Józef Bendziecha
„Legenda i prawda o herbie Ostrowa Wielkopolskiego”Najnowsza publikacja Muzeum skierowana jest zarówno do młodszych, jak i starszych czytelników. Składa się z dwóch części. Pierwsza to komiks autorstwa ostrowskiego plastyka Józefa Bendziechy, opowiadający legendę powstania naszego miasta oraz herbu. Druga część, to wyjaśnienie rzeczywistego pochodzenia herbu opracowane na podstawie źródeł historycznych przez Witolda Banacha. Książeczka zawiera również krótki słowniczek ważniejszych pojęć pojawiających się w tekście oraz bogaty wybór dokumentów pochodzących ze zbiorów Muzeum, które pokazują jak herb Ostrowa zmieniał się na przestrzeni wieków.

Cena 12.60,- zł

Paweł Dudziński, Tomasz Lissowski
„Historia szachów na ziemi ostrowskiej.80 lat szachów klubowych w Ostrowie Wielkopolskim 1930 – 2010”Jest to udany debiut autorski szachisty wyczynowego i badacza w jednej osobie. Autor przeprowadził szeroko zakrojone badania archiwalne. Dotarł do szeregu dokumentów i materiałów ikonograficznych. Odtworzył tabele turniejowe imprez szachowych w Ostrowie Wielkopolskim od pierwszych zawodów w dwudziestoleciu międzywojennym po czasy nam współczesne. Za niezwykle istotne uznałbym zwłaszcza pomieszczone w pracy dane osobowe na temat najlepszych zawodników miasta i regionu. (prof. dr hab. Tadeusz Wolsza)

Cena 26,- zł

Rocznik Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego
Nr 3/4, Rok 2008/2009 „O przemocy i wolności”Najnowszy numer jest zbiorem artykułów dotyczących przyjętych tematów przewodnich – przemocy i wolności. Umieszczenie obok siebie zjawisk przemocy i wolności nie powinno zaskakiwać. Związek, jaki je łączy, jest tak silny, głęboki i oczywisty – choć jest to związek dwu przeciwieństw, związek oparty na negacji. Zakładamy bowiem, że każdy akt przemocy w pierwszej kolejności niszczy wolność …

Cena 16,- zł

Gustaw Bojanowski
„Tydzień w Antoninie. Opowieść o Chopinie” II wydaniePałacyk myśliwski w Antoninie to miejsce szczególne dla światowej kultury; wiemy, że w jego wnętrzach przebywał dwukrotnie (w 1827 i 1829) Fryderyk Chopin. Ten fakt uczynił z pałacyku jeden z najważniejszych ośrodków kultu kompozytora i sprawia, że do dzisiaj sycimy się aurą tego niezwykłego miejsca. Gustaw Bojanowski (1889 – 1957) – literat z pobliskiego Ostrowa – napisał bardzo udaną powieść inspirowaną przyjazdem młodziutkiego kompozytora do siedziby księcia Antoniego Radziwiłła.

Cena 26,- zł

„Ostrów Wielkopolski
Ilustrowane dzieje miasta”Wydawnictwo jest najnowszym, wychodzącym naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego opracowaniem historii miasta. Tym razem jest to tom będący zbiorową pracą autorów związanych emocjonalnie ze „swoją małą ojczyzną”. Jest to kompendium zawierające nie tylko wiadomości o Ostrowie, ale ukazujące na wielu ilustracjach rozwój i zmiany zachodzące w ciągu wieków. Ambicją autorów było zamieszczenie możliwie najbogatszego „ładunku” wiedzy. Chodziło też o jak najbardziej przystępny sposób jej prezentacji tak, aby dotrzeć do szerokiego grona czytelników, utwierdzić ostrowian w przekonaniu, że mogą być dumni ze swojego miasta.

Cena 69.30,-

Rafał Szubert
"Biało-czerwone pasiaki. 100 lat Klubu Sportowego Ostrowia"Klub Sportowy „Ostrovia” wniósł w warunkach niewoli duży wkład w rozwój polskiego sportu w Wielkopolsce, podtrzymując i rozwijając u progu XX wieku w zaborze pruskim nasze narodowe tradycje i dążenia. Odgrywał też w życiu miasta wielką rolę w całym stuleciu swej działalności. Należy podkreślić, że „Ostrovia” jest jednym z najstarszych klubów piłkarskich w Polsce. Ukazanie 100-letnich tradycji Klubu jest zatem bardzo ważnym przyczynkiem do lepszego poznania tradycji naszego sportu.

Cena 30,- zł

Mariusz Krystek "Komeda w jazzowej kołysce”


Wspomnieniowa opowieść o latach młodości, spędzonych w murach ostrowskiego gimnazjum męskiego, poświecona Krzysztofowi Komedzie Trzcińskiemu, światowej sławy kompozytorowi i muzykowi jazzowemu. Wydanie II poprawione.

Cena 13,- zł

„Po niemiecku o Ostrowie”


W antologii publikujemy teksty trudno dostępne, znane dotąd wąskiemu gronu specjalistów. Sa to listy, wspomnienia, opracowania historyczne i fragment powieści, które powstały w języku niemieckim. Wśród autorów są żydowscy historycy, niemiecki profesor gimnazjalny, mieszkający w Szwajcarii pisarz, spolonizowany Niemiec, zniemczony polak i … polska księżniczka. Książka zawiera m.in. dzieje gminy żydowskiej, opis miasta z końca XVIII wieku, wspomnienie wydarzeń z Wiosny Ludów, historię Królewskiego Gimnazjum Katolickiego, osobiste przeżycia i spostrzeżenia.

Cena 20,- zł

Wojciech Gawłowski
„Prowincja Ostrów Miasta
Wiersze i poematy z trzydziestolecia 1977 – 2007”Wojciech Gawłowski – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mieckiewicza w poznaniu. Poeta, krytyk, wiersze i recenzje publikuje od 1976 roku. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Autor wielu tomów i arkuszy poetyckich. Laureat m.in. Medalu im. St. Grochowiaka, Nagrody Peleryny oraz Konkursu Poetyckiego im. Rainera M. Rilkego.

Cena 16,- zł