ZBIORY HISTORYCZNETrzon zbiorów historycznych stanowią muzealia związane z przeszłością Ostrowa i powiatu. Są to dokumenty i fotografie, pieczęcie, sztandary, odznaki i trofea obrazujące wszelkie dziedziny życia społeczności ostrowskiej: urzędów (Magistrat, Starostwo), oświaty, organizacji i stowarzyszeń (Kurkowe Bractwo Strzeleckie, Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół", Związek Podoficerów Rezerwy, towarzystwa powstańcze, stowarzyszenia kulturalne), osiągnięć gospodarczych (rzemiosło zrzeszone w cechach, kupiectwo, przedsiębiorcy). To dzięki tym zasobom możliwe było przygotowanie ekspozycji stałej "Ostrów do 1939", czasowo eksponowane były na kilkudziesięciu wystawach tematycznych, zorganizowanych w ciągu ostatnich 20 lat.
Bogatym i szczególnie cennym elementem zbiorów historycznych, jest dokumentacja ikonograficzna i kartograficzna regionu. Na licznych pocztówkach i fotografiach możemy prześledzić zmiany oblicza naszego miasta (i wielu miejscowości leżących na terenie powiatu ostrowskiego) od końca XIX do połowy XX wieku. Niektóre materiały dają nam obrazki z codzienności ostrowskiej sprzed wieku (widzimy gońca kroczącego z przesyłką, miejskie elegantki - raczej nieliczne, targujące się przekupki, malców zapatrzonych z ciekawością w obiektyw). Zbiór ikonograficzny muzeum, wsparty prywatnymi kolekcjami zaowocował dwoma wydawnictwami albumowymi " Ostrów ..." oraz "Powiat ostrowski w dawnej pocztówce, do 1939".
Specyficzną grupą muzealiów historycznych są materiały dokumentujące dzieje harcerstwa ostrowskiego. Sztandary, kroniki drużyn i zastępów, fotografie i reprodukcje, drobny sprzęt harcerski - pozyskiwane w ciągu kilku lat przez Komisję Historyczną przy Ostrowskim Hufcu Harcerzy, przekazano do muzeum w 1988 roku. Księgozbiór biblioteki muzealnej wzbogaciły przedwojenne podręczniki i harcerska prasa.