GABINET GRAFIKI I EKSLIBRISUPokaźny i systematycznie powiekszający się zbiór artystyczny został wyodrębniony w Gabinecie Grafiki i Ekslibrisu. Na kolekcję składają się prace przekazywane przez plastyków uczestniczących w kolejnych Międzynarodowych Biennale Małej Formy Graficznej i Ekslibrisu oraz Międzynarodowych Wystaw Ekslibrisu Muzycznego (wystawa towarzysząca antonińskim festiwalom "Chopin w barwach jesieni"). Biennale zainicjowano w 1985 roku a Muzeum jest współorganizatorem imprezy od 1989. W zbiorach Gabinetu odnaleźć można grafiki najwybitniejszyh grafików z Polski, Belgii, Czech, Włoch, Niemiec, Ukrainy oraz Japonii, Chin czy Meksyku. W chwili obecnej kolekcja liczy kilkanaście tysięcy prac.