ROK 1991.:: IV Biennale Małej Formy Graficznej i Ekslibrisu ::.

Jury

Andrzej Niekrasz
Mieczysław Radojewski
Czesław Woś
Komisarz wystawy Bożena Woś

NAGRODY

Regulaminowe równorzędne:

Martin R. Bayens – Belgia
David Bekker – Ukraina
Wojciech Jakubowski – Polska
Hamanishi Katsunori – Japonia
Barbara Rosiak – Polska
Jan Szmatloch – Polska

WYRÓŻNIENIA

Cees Andriessen – Holandia
Alfred Aszkiełowicz – Polska
Kum Nam Baik – Korea
Eva Bruszis – Niemcy
Zyhdi Cakolli – Polska
Hervai Katalin – Rumunia
Antanas Kmieliauskas – Litwa
Taimi Lindstróm – Finlandia
Wojciech Łuczak – Polska
Danuta Pisarek-Dassara – Polska
Tadeusz Szumarski – Polska
Pietro Paolo Tarasco – Włochy
Sergej Tjukanow – Związek Radziecki
Boris Zabirokhin – Związek Radziecki