XVI BiennaleXVI Międzynarodowe Biennale Małej Formy Graficznej i Ekslibrisu
XVI International Biennal of Small Graphic Form and Exlibris
Ostrów Wielkopolski 2016

Jury:

prof.zw. artysta plastyk Andrzej BASAJ – Polska
PRZEWODNICZĄCY / PRESIDENT

i/and

mgr Witold BANACH – Dyrektor Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
artysta plastyk Jiří BRÁZDA – Czechy
prof. dr hab. Maciej GUŹNICZAK – Polska
artysta plastyk Osvaldo JALIL – Argentyna
prof. artysta plastyk Bogdan PIKULICKI – Ukraina
mgr artysta plastyk Czesław WOŚ – Polska
sekretarz mgr Bożena WOŚ

podczas obrad 9 i 10 czerwca 2016 roku zdecydowało o zakwalifikowaniu do wystawy
525 grafik 344 artystów z 40 krajów.

on 9th and 10th June 2016 decided to accept to exhibition 525 works of 244 artists from 40 countries.

Wernisaż wystawy i ogłoszenie nazwisk laureatów odbędzie się 3 września o godzinie 11
w Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego (Rynek – Ratusz).

The Grand Opening of the Exhibition and formal announcement of prizewinners’ names will take place
in our Museum (Market – Town Hall) on 3rd September at 11:00.

Serdecznie zapraszamy / We invite cordially

Artyści zakwalifikowani do wystawy/Artists accepted to exhibition:
Artyści zakwalifikowani do wystawy/Artists accepted to exhibition
XVI Międzynarodowe Biennale Małej Formy Graficznej i Ekslibrisu

Ostrów Wielkopolski 2016


Regulamin/Regulations/Teilnahme

POLSKI-pdf/POLSKI-rtf
ENGLISH-pdf/ENGLISH-rtf
DEUTSCHE-pdf/DEUTSCHE-rtf


Karta uczestnictwa/Application form/Anmeldeformular

POLSKI-pdf/POLSKI-rtf
ENGLISH-pdf/ENGLISH-rtf
DEUTSCHE-pdf/DEUTSCHE-rtf


Techniki graficzne/Technique/Technik