ZBIORY BIBLIOTECZNEKsięgozbiór biblioteki muzealnej liczy obecnie kilka tysięcy tomów i zawiera opracowania głównie z zakresu historii, także najnowszej, historii sztuki i literatury oraz twórczość pisarzy i poetów związanych z naszym miastem. Do korzystania ze zbiorów zapraszamy studentów, którzy znajdą tu materiały do prac semestralnych czy magisterskich, uczniów szkół średnich i podstawowych przygotowujących się do konkursów i referatów, a przede wszystkim osoby zainteresowane historią i literaturą, szczególnie zaś historią Ostrowa Wielkopolskiego i okolic.

Bogaty księgozbiór regionalny zawiera liczne, często unikalne, przedwojenne wydania dokumentujące historię naszego miasta i sąsiednich miejscowości. Posiadamy opracowania dotyczące wybranych dziedzin życia np. szkolnictwa, historii teatrów amatorskich czy organizacji sportowych. W ramach tzw. księgozbioru Wieliczki zgromadzono kilkaset publikacji, często trudno dostępnych wydań sprzed 1939 roku, dotyczących historii I wojny światowej, wojny polsko - bolszewickiej i dwudziestolecia międzywojennego. W zbiorach specjalnych można odnaleźć m.in. maszynopisy niepublikowanych opracowań poświęconych regionowi, informatory, foldery wydawane z okazji ważnych dla miasta rocznic, dla zakładów pracy, organizacji społecznych.

Poszukiwanie informacji czy opracowanie poszczególnych tematów może ułatwić przegląd prasy. Zgromadziliśmy ponad 100 tytułów pism z różnych dziedzin. Oprócz czasopism regionalnych proponujemy lekturę dzienników ogólnopolskich, a także wydawnictw o charakterze naukowym z zakresu historii, historii sztuki, kultury czy archeologii, z których wiele prenumerujemy na bieżąco (np. Archeologia Żywa, Karta, Kronika Wielkopolski, Ochrona Zabytków, Odra, Spotkania z Zabytkami, Studia Historyczne, Wiadomości Historyczne). Poza tym posiadamy prasę przedwojenną zarówno lokalną jak i o zasięgu ogólnokrajowym. Dla zainteresowanych przygotowaliśmy czytelnię mikrofilmów, w której można zapoznać się ze wszystkimi numerami Orędownika Ostrowskiego z okresu międzywojennego. W swoich zbiorach posiadamy jednodniówki wydawane z różnych okazji, prasę szkolną i broszurki solidarnościowe.

Lekturę można uzupełnić przeglądając albumy, atlasy oraz korzystając z licznie zgromadzonych encyklopedii, słowników, leksykonów czy kronik. W czytelni można się zapoznać ze wszystkimi publikacjami Muzeum Miasta wydanymi zarówno w ramach "Biblioteki Ostrowskiej" jak i poza serią.

Do korzystania ze zbiorów biblioteki zapraszamy:

poniedziałek nieczynna
wtorek 10.00 - 15.30
środa 10.00 - 15.30
czwartek 10.00 - 17.30
piątek 10.00 - 15.30
telefon: (62) 592-80-52 wew. 25


Wszystkie materiały ze zbiorów biblioteki udostępniamy wyłącznie w czytelni.

Kartoteka regionalna Ostrowa Wielkopolskiego obejmuje wycinki prasowe dotyczące Ostrowa z lat 1988-1999 w następujących działach: historia, kultura, sport, szkolnictwo, zakłady pracy, różne. Wycinki pochodzą z następujących gazet: "Ziemia Kaliska", "Gazeta Poznańska", "Głos Wielkopolski", "Gazeta Wyborcza".