SPOTKANIA RATUSZOWEW ramach Ratuszowych Spotkań odbywają się: Muzealne Spotkania z Klio, Ratuszowe Spotkania Literacko-historyczne, wieczory autorskie, promocje wydawnictw, sesje naukowe, panele dyskusyjne, debaty, konferencje, odczyty, projekcje filmowe, wykłady organizowane przez Muzeum, Wszechnicę Ostrowską i w ramach Forum Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego.

Rok 2016

Angelika Kuźniak - promocja książki
Diabli nadali. Stryjeńska

Prof. dr hab. Mieczysław Matusik - wykład Kłopotliwy hierarcha. Kardynał Mieczysław Halka Ledóchowski (1822-1902)

Rok 2015

Marek Wawrzyński-wieczór autorski

Aleksander Kaczorowski-wieczór autorski

Jerzy Pietrzak-promocja książki
Wykorzystać szansę wolności. Komitety obywatelskie "Solidarność"
i wybory 4 czerwca 1989 r. w województwie kaliskim


Jacek Malkowski-promocja książki
O rodzie Brodowskich herbu Łada i majątku Psary
w powiecie ostrowskim


Angelika Kuźniak-wieczór autorski

"Wielkopolskie marzenia, afrykańskie spełnienia
-śladami wielkopolskich podróżników"

prowadzący: prof. Michał Jarnecki

Marian Rak - promocja publikacji
"REGULATOR - ZAP i S-y czasu rewolucji
społecznej w ZAP-ie"

Mariusz Urbanek - spotkanie autorskie
"Genialni. Lwowska Szkoła Matematyczna"


Rok 2014

Jurij Andruchowycz - wieczór autorski

Roman Luty - premiera książki
"Władysław Komorowski. Żołnierz trzech wojen

Angelika Kuźniak - wieczór autorski

Sesja naukowa w ramach obchodów 300-lecia relokacji miasta
Dziedzictwo saskie- fakty i mity

Adam Perłakowski-premiera książki
Jan Jerzy Przebendowski-podskarbi wielki koronny i dobrodziej ostrowski. Szkic biograficzny

Prof. dr hab. Antoni Dudek - wykład
"Co i dlaczego skończyło się w Polsce 4 czerwca 1989 roku?"

Prof. Maciej Serwański i dr Filip Kubiaczyk - spotkanie w ramach premiery książki
"Nie tylko o historii... Rozmowy z Maciejem Serwańskim"

Jerzy Pietrzak i Agnieszka Gibasiewicz - premiera książki
"Dziedzice, dwory, pałace. Właściciele dóbr rycerskich w powiecie ostrowskim wielkopolskim 1795-1945"

Dr Rivka Halperin - wykład
"Wieczna Jerozolima. Historyczna podróż narodu żydowskiego"

OTN - wykład Anity Stefańskiej
"Innowacyjna metoda wsparcia rozwoju współczesnego człowieka, czyli czym jest arteterapia"

OTN - wykład dr Justyny Kolendy
"Wczesnośredniowieczne grody Doliny Baryczy w świetle badań archeologicznych"


Rok 2013Rok 2012

Wszechnica Ostrowska - mgr W. Banach, mgr J. Biernaczyk,
prof. dr hab. Roman Dziergwa

"Meandry Historii Ostrowa Wielkopolskiego"

OTN - wykład prof. dr. hab. Piotra Śliwińskiego
"Czy wielka literatura jest nam jeszcze potrzebna i w jaki sposób rozpoznać jej istnienie?"
oraz promocja VI numeru Rocznika Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego

Promocja tomu wierszy Krystyny Wojczyńskiej
"Frotaż"

Wykład dr Lucyny Marzec
"Jadwiga Żylińska - nowoczesna intelektualistka i wielkopolanka"

Wykład dr. hab. Krzysztofa Kornackiego
"Z Ostrowa Wielkopolskiego w filmowy świat. Marian Kołodziej i Filip Nowak"

OTN-wykład dr. M. Jarneckiego
"Czy pustynia może być piękna? Historia, dzień dzisiejszy i atrakcje turystyczne Libii"

Spotkanie
z Krzysztofem Jeżewskim

Spotkanie z okazji Światowego Dnia Książki
z Adamem Zagajewskim

Spotkanie w cyklu "Muzealne spotkania z Klio"
z dr. Jarosławem Durką
autorem książki
Janusz Radziwiłł. Biografia polityczna

Promocja albumu
Witolda Banacha Ostrowska Nostalgia
który ukazał się jako 42 tom serii Biblioteka Ostrowska

Promocja
V numeru Rocznika OTN
oraz gawęda filozoficzna
dr. Juliusza Grzybowskiego "Cóż po filozofii..."


Rok 2011

Promocja książki
dr Justyny Kociemby-Żulickiej "Mały słownik erotyzmów polskich"

Cykl "Z najlepszej półki"
Wieczór autorski Martina POLLACKA z okazji wydania książki "Cesarz Ameryki. Wielka ucieczka z Galicji".

Wykład
Witolda Banacha - Jak nas widzą i nie widzą w literaturze i historii. Wybrane przykłady.

Wykład
Szymona Wróbla - Między nihilizmem a cynizmem politycznym.

Cykl "Z najlepszej półki"
spotkanie z Andrzejem Franaszkiem - autorem pierwszej biografii Czesława Miłosza.

Premiera najnowszego tomu wierszy Wojciecha Gawłowskiego pt. „Lunapark nieśmiertelności”.

„Muzyka kantoralna oraz funkcja kantora w synagodze”.
Konferencja prasowa i spotkanie z Finkelshteinem Baruhem ben Yankelem – kantorem Wielkiej Synagogi w Sankt-Petersburgu. W ramach XIX Spotkań Muzyki Chanterelle Festival.

Spotkanie z dr hab. Mieczysławem Nurkiem, autorem książki Gorycz zwycięstwa.
Los Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie po II wojnie światowej 1945-1949.

Cykl "Z najlepszej półki"
Spotkanie autorskie z Maciejem Zarembą Bielawskim połączone z promocją książki "Higieniści. Z dziejów eugeniki".

Spotkanie z reżyserem Januszem Horodniczym: wspomnienie i emisja filmu
o Jerzym Ofierskim

Spotkanie z Robertem Makłowiczem połączone z promocją książki "Cafe Museum"

Rok 2010

Promocja książki „Mój znak. O noblistach, kabaretach, przyjaźniach, książkach, kobietach”
Spotkanie z Jerzym Illgiem

OTN. V Festiwal Nauki

„Prowincja liryczna poetów”
Wojciech Gawłowski
Artur Fryz
Jarosław Jakubowski

Spotkanie autorskie z Dariuszem Baliszewskim pt. „Tajemnice Katyńskie”

Promocja książki „Moja Warszawa. Powidoki”
Wieczór autorski Marka Nowakowskiego

Promocja książki „Sejmik sieradzki w latach 1669 – 1717”
Wykład dr Anny Burkietowicz

Rok 2009

„Irredenta ukraińska w relacjach polsko – czechosłowackich 1918-1939”
Michał Jarnecki

„Literackie kariery małych ojczyzn”
prof. Ewa Wiegant

Debata
Powstanie Wielkopolskie – 90 rocznica Republiki Ostrowskiej

 • Prezydent RP Lech Kaczyński

 • Witold Banach

 • Jarosław Biernaczyk

 • Maciej Kowalczyk

Muzealne spotkania z Klio
dr Małgorzata Pilaszek

 • Procesy o czary w Polsce i Europie z XV – XVIII w.

Wieczór autorski
Krzysztof Karasek
Martin Pollack

Forum Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego
dr Justyna Sprutta

 • Ikona – barwna opowieść

 • Promocja wydawnictwa „Ostrów Wielkopolski. Ilustrowane dzieje miasta”


Rok 2008

Forum Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego
dr Zenon Gubański

 • Szkoła dawniej a dziś

prof. Jacek Bartyzel

 • Czym jest konserwatyzm?

dr Tomasz Gruchot

 • Liryka w kleszczach popkultury

dr Monika Kędziora

 • W poszukiwaniu harmonii, czyli współcześnie o muzyce współczesnej

Promocja wydawnictwa
Po niemiecku o Ostrowie

dr Jan Galant

 • Zszywacze, spinacze, pinezki. Krótkie szkice o literaturze

Tomasz Pyzik

 • Twórczość poetycka Wojciecha Bąka

Wojciech Gawłowski

 • Prowincja Ostrów Miasta

Wykład
prof. dr hab. Józef T. Pokrzywniak

 • Jan Gorczyczewski - poeta późnego oświecenia

Spotkanie autorskie
Jurij Andruchowycz

Odczyt
Klub Historyczny z Kalisza

Sławomir Abramowicz

 • Obóz pracy wychowawczej w Ostrowie Wlkp. w latach 1042 - 1944


Rok 2007

Promocje wydawnictw
Ostrowskie adresy poetyckie. Świadectwo obecności II

Tomasz Gruchot

 • Wyrazić niewyrażalne

Wojciech Bąk

 • Miasto mego dzieciństwa

Kazimierz Radowicz

 • Kawalerowie Virtuti

Panel dyskusyjny
W stulecie urodzin Wojciecha Bąka

Roman Bąk

 • Poeta pytań granicznych

Sergiusz Sterna-Wachowiak

 • Środowisko literackie wobec sprawy Wojciecha Bąka

Tadeusz Żukowski

 • Wiersze na wizji. Realizacyjne perypetie z biografią i poezją Wojciech Bąka

Witold Banach

 • Wielka zmowa, czyli krótka historia niedopowiedzeń w sprawie Bąka

Ratuszowe Spotkania Literackie
Konrad W. Tatarowski

 • Literatura i pisarze w rozgłośni polskie Radia Wolna Europa

Spotkanie autorskie
Kazimierz Orłoś
Krzysztof Szymoniak

Forum Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego
dr Janusz Tomala

 • Murowane kościoły romańskie i gotyckie w powiecie ostrowskim

dr Kornelia Ćwiklak

 • Literackie małe ojczyzny na Kresach i zachodnim pograniczu

dr Anna Kędziora

 • Choinki … choinki …

dr Lech Bekesza

 • Co ma miłość do kochania?

Projekcja filmu oraz spotkanie z reżyserami
Mariusz i Jarosław Olbrychowscy

 • Mydło z ludzi


Rok 2006

Sesja naukowa
II spotkania Wielkopolskie

prof. dr hab. Zbigniew Przychodniak

 • August Cieszkowski - Wielkopolanin z wyboru

dr hab. Jerzy Fiećko

 • Zygmunt Krasiński i Liga Polska czyli dylematy Wielkopolan roku 1948

dr Magdalena Piotrowska

 • Zdzisław Czartoryski – rozważny i romantyczny

Muzealne Spotkania z Klio

 • Nurt mauretański w architekturze synagog Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i na początku XX wieku

dr hab. Ewa Skorupa

 • Polskie symbole kulturowe przed sądem pruskim 1871 - 1914

Ratuszowe Spotkania Literackie
Tadeusz Żukowski

Promocje wydawnictw
I Nr Rocznika Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego

Roman Bąk

 • Miejsca dróg i przepraw

Witold Banach, Barbara Kowalska

 • Zbrodnia w Winiarach
  Obywatele Ziemi Ostrowskiej zamordowani w dniu 14 grudnia 1939

Kazimierz Radowicz

 • Sokół Polarny. Zapis II

Wszechnica Ostrowska
doc. dr hab. Sławomir Bartkowiak

 • Inżynieria genetyczna, modyfikowanie żywności, klonowanie
  Czy wolno człowiekowi ingerować w naturę?

Forum Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego
prof. Paweł Śpiewak

 • Polska jedna czy wiele? Studium socjologiczne

dr Jan Galant

 • Październik ’56 jako zbiorowy mit

dr Krzysztof Morta

 • Macewy ostrowskich kirkutów

Młodzi pasjonaci
Bartłomiej Goliński, Marcin Hańczak

 • Hodowla zwierząt terraryjnych w warunkach domowych

Wykład
Uroczystość Jubileuszu z okazji 60-lecia Miejskiego Koła Filatelistycznego
Polskiego Związku Filatelistów przy PIK „Centrum” w Ostrowie Wielkopolskim


Zenon Dykcik

 • Rys historyczny ruchu filatelistycznego na terenie m. Ostrowa Wielkopolskiego
  1945 – 1955 - 2005


Rok 2005

Sesje naukowe
Józef Piłsudski a Wielkopolska - w 70 rocznicę śmierci

prof. dr hab. Włodzimierz Suleja

 • Józef Piłsudski wobec zachodnich kresów Rzeczypospolitej w latach 1918 - 1921

prof. dr hab. Przemysław Hauser

 • Wielkopolska w polityce Józefa Piłsudskiego w latach 1818 - 1919

Piotr Wiertelak

 • Opinia publiczna w Wielkopolsce wobec śmierci Józefa Piłsudskiego

Witold Banach

 • Spory wokół Józefa Piłsudskiego w międzywojennym Ostrowie

Mickiewicz daleki i bliski
W 150 rocznicę śmierci poety

Witold Banach

 • Mickiewicz w strategii ostrowskich literatów

Edmund Radziszewski

 • Więzienny przekład „Pana Tadeusza”

Mariusz Chołody

 • Wielkopolskie biografie Mickiewicza w XIX w.

dr Magdalena Piotrowska

 • Między Prosną a Wartą, czyli Mickiewicz teatralny

dr hab. Jerzy Fiećko

 • Jeszcze raz po tym, dlaczego Mickiewicz nie bił się w powstaniu?

Ratuszowe Spotkania Literacko-historyczne
Witold Banach

 • Środowisko intelektualne Żydów ostrowskich w XIX w.

Magdalena Piotrowska

 • Różne oblicza Melpomeny w XIX-wiecznym Ostrowie

Wszechnica Ostrowska
prof. Piotr Pierański

 • Fizyka wokół nas

doc. dr hab. Jadwiga Tritt-Goc

 • Obrazowanie wnętrza materii

prof. dr hab. Feliks Stobiecki, prof. dr hab. Tomasz Stobiecki

 • Megnetyzm


Rok 2004

Promocja wydawnictwa
Kazimierz Radowicza

 • Zapis

Spotkanie
dr Jan Kułakowski

Wszechnica Ostrowska
prof. dr hab. Zbigniew J. Kowalik

 • Sygnały Mózgu Sygnały Duszy

prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski

 • Nauka a biblijny opis stworzenia

dr hab. Kazimierz Ilski

 • Orbis Romanus Orbis Christianus

Sesja naukowa
Wypisy z dziejów miasta

Ratuszowe Spotkania Literackie
prof. dr hab. Maciej Serwański

 • Polska – Francja
  Trudna przyjaźń od zawsze na przykładzie stosunków od XVI do XVIII wieku


Rok 2003

Wykład
prof. Dr hab. Przemysław Hauser

 • Niemcy wobec perspektywy utraty Wielkopolski w okresie X - XII 1918

Sesja Naukowa
Wokół "Republiki Ostrowskiej" - ostrowska droga do niepodległości w 1918

prof. nadzw. dr hab. Grzegorz Łukomski

 • Polskie drogi do niepodległości w 1918r.

dr hab. Janusz Karwat

 • Od idei do czynu. Rola Ostrowa w wielkopolskiej drodze do niepodległości

Kazimierz Radowicz

 • Wydarzenia ostrowskie 1918 roku jako inspiracja artystyczna

Promocja wydawnictwa
Zenon Dykcik

 • Republika Ostrowska. Przyczynek do historii Powstania Wielkopolskiego

Wszechnica Ostrowska
Mariusz Kowalczyk

 • Świat według Francji

Grażyna Bułka, Przemyslaw Bartkiewicz

 • Globalizacja i funkcjonowanie korporacji

prof. dr hab. Wojciech Sada

 • Narodziny islamu

dr Andrzej Kępiński

 • Człowiek i kobieta u podstaw kultury indoeuropejskiej

Ratuszowe Spotkania Literackie
Joanna Siedlecka

Rok 2002

Promocja wydawnictwa
Mariusz Krystek

 • Komeda w kołysce

Ratuszowe Spotkania Literackie
prof. dr hab. Andrzej Paczkowski
Stefan Chwin
Marcin Wolski

Rok 2001

Promocja wydawnictwa
Kazimierz Radowicz

 • A jutro cały świat

Ratuszowe Spotkania Literackie
Jerzy Pilch
Rafał A. Ziemkiewicz
Wojciech Gawłowski

Rok 2000

Ratuszowe Spotkania Literackie
Arkadiusz Pacholski
dr Jan Galant

 • Literatura schyłku PRL-u


Rok 1999

Promocja wydawnictwa
Aleksandra Kiełb-Szawuła

 • Niedojrzałe czereśnie

Jerzy Ofierski

 • Szuler

Ratuszowe Spotkania Literackie
Tomasz Jastrun
Joanna Kulmowa

Rok 1998

Wykład
prof. dr hab. Jerzy J. Parysek

 • Reforma terytorialna dlaczego i dla kogo?

Promocja wydawnictwa
Gustaw Bojanowski

 • Tydzień w Antoninie


Rok 1997

Spotkanie historyczno-literackie z okazji 90. rocznicy urodzin Wojciecha Bąka
Promocja książki

Świadectwo obecności

Jerzy Ofierski

 • W imię Ojca

Jan Galant

 • Marek Hłasko


Rok 1996

Wykład
prof. dr hab. Michał Kulesza, Michał Wojtczak

 • Po co nam regiony?

Promocja wydawnictwa
Jerzy Aleksandr Splitt

 • Świt średniowiecznego Ostrowa

Ratuszowe Spotkania Literackie
Paweł Berkowski

 • Kanapka energetyczna - performance poetycki

prof. Józef Garliński

 • Historia bliższa i dalsza w mojej perspektywie


Rok 1995

Ratuszowe Spotkania Literackie prof. dr hab. Lech Trzeciakowski

 • Społeczeństwo polskie w oczach Otto von Bismarcka

Sergiusz Sterna-Wachowik

 • Poezja i metafizyka Kresów Zachodnich


Rok 1993

Spotkanie autorskie
prof. Edward Serwański

Promocja wydawnictwa
Wojciech Gawłowski

 • Prowincja zimowego zmierzchu