DYREKCJA I PRACOWNICY • Witold Banach - dyrektor muzeum
  historyk, pisarz, organizator muzeum. Autor kilkuset artykułów poświęconych głównie historii rodzinnego miasta, ok. 30 opowiadań, słuchowisk radiowych, szkiców i esejów związanych z fantastyką naukową. Wydał m.in. Ostrów Wielkopolski w dawnej pocztówce 1897 – 1939 (1998), Powiat ostrowski w dawnej pocztówce do 1939 roku (1999), Nowa forma spotkania (2001), Ostrów Wielkopolski w „pigułce” (2003), Historia Ostrowa Wielkopolskiego na każdy dzień (2004). Ostatnia książka Ostrów pod znakiem pegaza (2005) otrzymała wyróżnienie przyznane przez Jury Poznańskiego Przeglądu Nowości Wydawniczych "Książka WIOSNY 2005".

 • Pracownicy merytoryczni:


  • Barbara Jarosz - muzealnik, konserwator, odpowiedzialna za gromadzenie
   i udostępnianie zbiorów oraz katalogu naukowego

  • kontakt: b.jarosz@mmow.pl


  • Katarzyna Bielawska - magister pedagogiki, plastyk


  • Regina Podskarbi - etnolog, prowadzi bibliotekę i czytelnię muzealną

  • kontakt: biblioteka@mmow.pl


  • Danuta Kasprzak – prowadzi bibliotekę i czytelnię muzealną

  • kontakt: biblioteka@mmow.pl


  • Karol Kierzynka – renowator dzieł sztuki


  • Jagoda Kosadko – etnolog


  • Księgowość:


   • Izabela Gabryszak - główna księgowa