Wyniki przetargu na realizację zadania
"Modernizacja sali głównej Muzeum Miasta
Ostrowa Wielkopolskiego"


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
ogłasza przetarg na realizację zadania

"Modernizacja sali głównej Muzeum Miasta
Ostrowa Wielkopolskiego"


LISTA ZAŁĄCZNIKÓW:

1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

2. SIWZ + ZAŁĄCZNIKI 1-8

3. ZAŁĄCZNIK 9 - WZÓR UMOWY

4. ZAŁĄCZNIK 10 - PROJEKT BUDOWLANY CZ.1

5. ZAŁĄCZNIK 10 - PROJEKT BUDOWLANY CZ.2

6. ZAŁĄCZNIK 11 - STWIOR

7. ZAŁĄCZNIK 12 - PRZEDMIAR ROBÓT

8. ZAŁĄCZNIK 13 - POZWOLENIE 34 2015

9. ZAŁĄCZNIK 14.1 - UZUPEŁNIENIE DO SIWZ

10. ZAŁĄCZNIK 14.2 - ZAŁĄCZNIK DO UZUPEŁNIENIA SIWZ