HISTORIA MUZEUMMuzeum istnieje od 1988 a działalność rozpoczynaliśmy niemal od zera. Pozyskiwanie eksponatów (głównie przez darowizny), powiększanie księgozbioru biblioteki, eksponowanie muzealiów na tematycznych wystawach - na tym przede wszystkim skupiła się nasza początkowa praca. W ostatnich latach zaprezentowaliśmy ponad 100 wystaw czasowych zorganizowanych w dużej mierze na bazie własnych zbiorów a także dzięki współpracy z prywatnymi kolekcjonerami oraz innymi muzeami. Od 1987 roku zostaliśmy współorganizatorami międzynarodowego konkursu małych form graficznych i dzięki temu nasze zbiory są regularnie zasilane współczesną grafiką z całego świata.

W 1991 roku zainicjowaliśmy wydawniczą serię "Biblioteka ostrowska", która ma na celu rozpropagowanie twórczości literatów związanych z Ostrowem i ukazanie wybranych zagadnień z dziejów miasta i regionu. Od 1994 roku do kalendarza naszych cyklicznych imprez weszły jazzowe koncerty, na których wielekroć gościliśmy międzynarodowe sławy. Organizujemy też spotkania historyczno-literackie.