KONKURSXI EDYCJA
M U Z E A LN E G O K O N K U R S U H I S T O R Y C Z N E G O
„SPACEREM W PRZESZŁOŚĆ”
O T Y T U Ł „M Ł O D E G O R E G I O N A L I S T Y”
pod hasłem
„Ostrów miastem trzech religii i trzech narodowości”

WYNIKI KONKURSU

W dniach 28 – 29 kwietnia w Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego odbyła się
11. edycja konkursu historycznego „Spacerem w przeszłość” o tytuł Młodego Regionalisty.
Konkursowe hasło roku 2016 to: „Ostrów miastem trzech religii i trzech narodowości”
i znajomością głównie tego tematu uczniowie mogli się wykazać, spacerując z planem po
mieście, odpowiadając na pytania, ale też rozwiązując krzyżówki, układając puzzle,
prezentując plakaty czy szukając na mapie historycznych obiektów.

Przez minione 10 lat kilkuset uczniów ze wszystkich ostrowskich szkół,
przygotowując się do muzealnych konkursów, miało okazję poznać przeszłość swojej małej
ojczyzny, przekonać się, że Ostrów jest miejscem o interesującej historii, miejscem,
w którym na przestrzeni wielu dziesiątek lat mieszkali nie tylko Polacy, ale również Niemcy
i Żydzi.

W tegorocznej edycji konkursu, który od wielu lat cieszy się dużym
zainteresowaniem, wzięło udział ponad 60 uczniów z 6. szkół podstawowych i 5.
gimnazjalnych. Uroczyste ogłoszenie wyników będzie miało miejsce 14 maja, w Noc
Muzeów o godz. 11 w Synagodze – dla szkół podstawowych oraz o godz. 17 w Muzeum
Miasta Ostrowa Wielkopolskiego dla szkół gimnazjalnych.
REGULAMIN-szkoły podstawowe

REGULAMIN-gimnazja

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWYWYNIKI KONKURSU


Uczestnicy zostaną poinformowani o terminie i miejsu uroczystości
wręczenia nagród telefonicznie lub mailowo. Informacja umieszczona
zostanie również na stronie internetowej Muzeum.


REGULAMIN KONKURSU


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FINAŁ

X JUBILEUSZOWA EDYCJA
MUZEALNEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO
„NASZE MIASTO, NASZA HISTORIA”
O TYTUŁ „MŁODEGO REGIONALISTY”

pod hasłem
„Mirosław Ferić – pilot Dywizjonu 303
– ostrowskie tradycje lotnicze”W dniach 12–13 marca 2015 w Forum Synagoga odbył się finał
10. jubileuszowej edycji muzealnego konkursu historycznego
„Nasze miasto, nasza historia” o tytuł Młodego Regionalisty,
który w tym roku przebiegał pod hasłem „Mirosław Ferić –
pilot Dywizjonu 303 - ostrowskie tradycje lotnicze”. W konkursie
wzięli udział uczniowie reprezentujący 8 ostrowskich szkół
podstawowych i 6 gimnazjalnych. Jury w składzie: przewodniczący –
Witold Banach, członkowie: Wojciech Suszycki, Wojciech Gawłowski,
sekretarz Lubomira Sobczak - oceniało wiedzę 15 zawodników ze szkół
podstawowych i 9 z gimnazjum, którzy odpowiadali na pytania związane
z historią naszego miasta oraz z postacią Mirosława Ferića - patrona
tegorocznej edycji - ale też układali puzzle, rozpoznawali wybitnych
ostrowian czy zabytkowe obiekty architektury naszego miasta.

Laureatką konkursu w kategorii szkół podstawowych została
Antonina Szyszko ze Szkoły Podstawowej Nr 11, a spośród
gimnazjalistów bezkonkurencyjną okazała się
Julia Banasiak z Gimnazjum Nr 4.

Pozostali Laureaci:

ZŁOTA ODZNAKA MŁODEGO REGIONALISTY

• Hanna Foltyniewicz, Szkoła Podstawowa Nr 11
• Anna Suchecka, Szkoła Podstawowa Nr 5
• Jakub Popiel, Szkoła Podstawowa Nr 7
• Karolina Rosik, Szkoła Podstawowa Nr 7
• Konrad Kubiak, Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek
• Joanna Maleszka, Publiczne Gimnazjum Spółdzielni Oświatowej
• Hanna Góźdź, Gimnazjum Nr 4
• Paulina Nowak – Maślińska, Gimnazjum Sióstr Salezjanek
• Wojciech Pawlak, Publiczne Gimnazjum Spółdzielni Oświatowej
• Adrian Sitarz, Gimnazjum Nr 1

SREBRNA ODZNAKA MŁODEGO REGIONALISTY

• Klaudia Kubik, Szkoła Podstawowa Nr 4
• Weronika Gabryś, Szkoła Podstawowa Nr 7
• Paulina Linczewska, Szkoła Podstawowa Nr 13
• Oskar Kokot, Szkoła Podstawowa Nr 1
• Agnieszka Miętkiewicz, Szkoła Podstawowa Nr 11
• Anna Majewska, Publiczne Gimnazjum Spółdzielni Oświatowej
• Łukasz Moskwa, Polsko – Kanadyjskie Gimnazjum im. A. Bella

BRĄZOWA ODZNAKA MŁODEGO REGIONALISTY

• Maja Kupczyk, Szkoła Podstawowa Nr 7
• Adam Derewiecki, Szkoła Podstawowa Nr 13
• Joanna Starczan, Szkoła Podstawowa Nr 4

TYTUŁ PRZYJACIELA MUZEUM

• Kaja Szczygiełek, Szkoła Podstawowa Nr 4
• Julia Szczepaniak, Publiczne Gimnazjum Spółdzielni Oświatowej
• Bartosz Malesa, Gimnazjum Nr 3


SZKOŁY PODSTAWOWE


GIMNAZJA

X JUBILEUSZOWA EDYCJA
MUZEALNEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO
„NASZE MIASTO, NASZA HISTORIA”
O TYTUŁ „MŁODEGO REGIONALISTY”

pod hasłem
„Mirosław Ferić – pilot Dywizjonu 303
– ostrowskie tradycje lotnicze”
UWAGA!

II etap konkursu odbędzie się:

- szkoły podstawowe 12 marca 2015 (czwartek)
w Forum Synagoga o godz.10.00

- gimnazja 13 marca 2015 (piątek) w Forum Synagoga o godz. 10.00


LISTA LAUREATÓW


SZKOŁY PODSTAWOWE
I ETAPGIMNAZJA
I ETAPJeden z nielicznych-por. pil. Mirosław Ferić - oprac. Anna Galant -maszynopis
X JUBILEUSZOWA EDYCJA
MUZEALNEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO
„NASZE MIASTO, NASZA HISTORIA”
O TYTUŁ „MŁODEGO REGIONALISTY”

pod hasłem
„Mirosław Ferić – pilot Dywizjonu 303
– ostrowskie tradycje lotnicze”


Serdecznie zapraszam do udziału w muzealnym konkursie „Nasze miasto,
nasza historia”. Miło mi zawiadomić, że w bieżącym roku przypada 10.
jubileuszowa edycja, która przebiegać będzie pod hasłem „Mirosław Ferić
– pilot Dywizjonu 303 – ostrowskie tradycje lotnicze”. Jest dla nas
wielką satysfakcją, że przez minione 10 lat kilkuset uczniów
ostrowskich szkół miało okazję przekonać się, że nasze miasto
jest miejscem ciekawym, o interesującej historii, miejscem,
w którym żyło i mieszka dzisiaj wielu nieprzeciętnych ludzi,
miejscem, które można kochać i z którego możemy być dumni.
Cieszy nas również udział publiczności – bardzo ważny aspekt
konkursu - reprezentantów wszystkich szkół, którzy dopingując
uczestników, zapoznają się z ważnymi zagadnieniami związanymi
z przeszłością i dniem dzisiejszym Ostrowa Wielkopolskiego.
Poniżej przedstawiamy regulamin jubileuszowej edycji.
Zachęcam do udziału w tegorocznych zmaganiach.

Witold Banach


Regulamin - szkoły podstawowe
Regulamin - gimnazja
Uroczystość wręczenia nagród IX edycji muzealnego konkursu historycznego
"Nasze miasto, nasza historia"
Ostrów Wielkopolski 2014
W dniach 27 i 29 maja 2014 r. w Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego odbyła się IX
edycja muzealnego konkursu historycznego „Nasze miasto, nasza historia” pod hasłem:
Jan Jerzy Przebendowski i jego Ostrów.
Motywem przewodnim pytań na tegorocznym konkursie była postać dawnego właściciela
miasta i podskarbiego wielkiego koronnego Jana Jerzego Przebendowskiego.
W konkursie zmagali się uczniowie gimnazjów i szkół podstawowych, w każdej grupie
wiekowej przewidziano 10 zestawów pytań z różnych kategorii np.: architektura, data,
dawny Ostrów, kultura ludowa, wyznania i narodowości, postać, muzeum.
Młodzież wykazała się znakomitą wiedzą o naszym mieście i znajomością dokonań
Jana Jerzego Przebendowskiego dla Ostrowa Wielkopolskiego.


Laureaci konkursu:

Zwycięzcą konkursu w kategorii szkół podstawowych został Grzegorz Piec
ze Szkoły Podstawowej Nr 5, który zdobył Złotą Odznakę Młodego Regionalisty, (opiekun Agnieszka Organista)

Zwycięzcą konkursu w kategorii szkół gimnazjalnych został Piotr Gierz
z Polsko – Kanadyjskiego Gimnazjum im. Bella, który zdobył Złotą Odznakę Młodego Regionalisty, (opiekun Mateusz Marciniak)

Pozostali laureaci ze szkół podstawowych:

Srebrna Odznaka Młodego Regionalisty
Anna Śmigiel SP Nr 11, (opiekun Roman Paszkowiak)
Julia Spychała SP Nr 9,(opiekun Grażyna Lewandowska)

Brązowa Odznaka Młodego Regionalisty:
Dominika Krupa SP Nr 11, (opiekun Roman Paszkowiak)
Jakub Popiel S P Nr 7, (opiekun Marzena Czapracka)
Julia Kuźma SP Nr 4, (opiekun Beata Chlasta)
Wiktoria Walisiak SP Spółdzielni Oświatowej „Edukator”, (opiekun Grażyna Lewandowska)
Wiktoria Niklas SP Nr 11, (opiekun Roman Paszkowiak)
Oskar Kokot SP Nr 1, (opiekun Beata Sobczak)
Agnieszka Miętkiewicz SP Nr 11, (opiekun Roman Paszkowiak)
Weronika Drząkowska i Dominika Macholak SP Nr 4 , (opiekun Beata Chlasta)

Pozostali laureaci gimnazjów:

Srebrna Odznaka Młodego Regionalisty:
Hanna Góźdź z Gimnazjum Nr 4, (opiekunDariusz Pietraszek)
Jagoda Janiszewska z Publicznego Gimnazjum Spółdzielni Oświatowej, (opiekun Ewa Mięczkowska)
Wiktoria Janoś z Publicznego Gimnazjum Spółdzielni Oświatowej, (opiekun Ewa Mięczkowska)

Nagroda Specjalna Dyrektora Muzeum
Katarzyna Dziekan z Publicznego Gimnazjum Spółdzielni Oświatowej.

Wręczenie nagród odbędzie się 12 czerwca 2014 r. o godz. 16.30
w Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.Test-1etap
UWAGA!
Termin nadsyłania prac na konkurs został przedłużony
do 4 listopada 2013 r.