ROK 1997.:: VII Międzynarodowe Biennale Małej Formy Graficznej i Ekslibrisu ::.

Jury

Andrzej Niekrasz
Henryk Feilhauer
Mieczysław Radojewski
Maksymilian Snoch
Janusz M. Szymański
Czesław Woś

NAGRODY

I

Krzysztof Szymanowicz – Polska

II

Franciszek Bunsch – Polska
Bettina Haller – Niemcy
Wojciech Łuczak – Polska
Władimir Zujew – Rosja

NAGRODY SPECJALNE

Vladimir Gazovic – Słowacja
Konstantin Kilanowicz – Ukraina

WYRÓŻNIENIA – MEDALE

Jan Baczyński – Polska
Igor Benca – Słowacja
Oleg Denisenko – Ukraina
Karol Felix – Słowacja
Katalin Hervai – Rumunia
Siergiej Karpov – Rosja
Jan Maciej Kopecki – Polska
Ricardo Morales – Meksyk
Juri Orlov – Estonia
Andriej Szabunin – Ukraina
Pietro Paolo Tarasco – Włochy
Aleksandra Telka-Budka – Polska
Ernesto Torices – Meksyk
Alejardo Vega E. – Meksyk

NAGRODA POZAREGULAMINOWA
Galerii Małych Form Graficznych Rejonowej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu


Pietro Paolo Tarasco – Włochy

NOMINACJE

Konstantin Antioukin – Ukraina
Rusłan Agirba – Ukraina
Juan Alberto Arjona – Argentyna
Jan Baczyński – Polska
Martin R. Baeyens – Belgia
Robert Baramov – Bułgaria
Andrzej Marian Bartczak – Polska
Nino Baudino – Włochy
Erhard Beitz – Niemcy
Igor Benca – Słowacja
Jurij Borowicki – Rosja
Jewgienij Bortnikow – Rosja
Franciszek Bunsch – Polska
Elena Davicino – Argentyna
Mieczysław Dąbrowski – Polska
Oleg Denisenko – Ukraina
Dariusz Dessauer – Polska
Zbigniew Dolatowski – Polska
Karol Felix – Słowacja
Vladimir Gazovic – Słowacja
Elena Gusewa – Rosja
Bettina Haller – Niemcy
Katalin Hervai – Rumunia
Magdalena Hoffmann – Polska
Małgorzata Hołówka – Polska
Di Zu Hua – Chiny
Siergiej Iwanow – Ukraina
Wojciech Jakubowski – Polska
Konstantin Kalinowicz – Ukraina
Siergiej Karpow – Rosja
Andrij Kens – Ukraina
Jani Konstantinovski-Puntos – Polska
Jan Maciej Kopecki – Polska
Bożena Korska – Polska
Włodzimierz Kotkowski – Polska
Aleksander Lapikow – Rosja
Claudio Lara – Argentyna
Wiktoria Lesowczikowa – Rosja
Wojciech Łuczak – Polska
Wojciech Mazur – Polska
Ricardo Morale – Meksyk
Jian Ming Ni – Chiny
Detlef Olschewski – Niemcy
Juri Orlov – Estonia
Igor Piacka – Słowacja
Bogumiła Pęgowska – Polska
Gienadij Pugaczewski – Ukraina
Egidijus Rudinskas – Litwa
Bettina Rulf – Niemcy
Mauricio Schvarzman – Argentyna
Andriej Szabunin – Ukraina
Krzysztof Szymanowicz – Polska
Lihie Talmor – USA
Pietro Paolo Tarasco – Włochy
Aleksandra Telka-Budka – Polska
Ernesto Torices – Meksyk
Katarina Vavrova – Słowacja
Alejardo Vega E. – Meksyk
Andrzej Zakoretski – Ukraina
Władimir Zujew – Rosja