ROK 1989.:: III Biennale Małej Formy Graficznej i Ekslibrisu Plastyków Pedagogów ::.

Jury

Andrzej Niekrasz
Maksymilian Snoch
Mieczysław Radojewski
Danuta Rekosz
Krzysztof Walczak

NAGRODY

REGULAMINOWE RÓWNORZĘDNE

Ryszard Baloń – Stargard Szczeciński
Zbigniew Ogielski – Inowrocław
Sylwester Zakrzewski - Radom

WYRÓŻNIENIA

Rolf Fleischmann – Sommerda (NRD)
Andrzej Gniotowski – Środa Wielkopolska
Olaf Gropp – Erfurt (NRD)
Roman Mucha – Tomaszów Lubelski
Artur Popek – Lublin

NAGRODY SPECJALNE

Ewa Bruszis – Erfurt (NRD)
nagroda Kuratora Oświaty i Wychowania w Kaliszu

Aleksander Mikłowda – Kijów (ZSRR)
nagroda Inspektora Oświaty i Wychowania w Ostrowie Wielkopolskim

Adam Panek – Nałęczów
nagroda Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego
w Ostrowie Wielkopolskim

Elżbieta Radzikowska – Poznań
nagroda Zarządu Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kaliszu

Henryk Wojtas – Szubin
nagroda Ostrowskiego Towarzystwa Kulturalnego

Czesław Woś – Ostrów Wielkopolski
nagroda Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego
i Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk